Responsive Ad Slot

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

live streaming

ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ΣΥΛΕΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Σάββατο, Δεκεμβρίου 30, 2017

/ by panos
Στα κρατητήρια της διεύθυνσης αστυνομίας Ορεστιάδας βρίσκεται ο αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Γιάννης Παπαϊωάννου, ύστερα από εντολή της εισαγγελέως Ορεστιάδας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο αντιδήμαρχος βρίσκεται κρατούμενος για παράβαση του άρθρου 9 του νόμου 4039/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο αντιδήμαρχος οδηγήθηκε στα κρατητήρια, καθώς αναφέρεται από την εισαγγελέα ότι την Παρασκευή το απόγευμα 5 με 7 σκυλιά, γάβγισαν και προσέγγισαν πολίτες στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.
Το ενδιαφέρον τώρα εστιάζεται στο πως θα αντιδράσει τόσο η ΠΕΔ ΑΜΘ, όσο και η ΚΕΔΕ.
Το άρθρο 9 του νόμου 4039/12, αναφέρεται στη διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι δήμοι στο θέμα των αδέσποτων ζώων, τόσο για τη συλλογή, φροντίδα όσο και την επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον όπου περισυνελέγησαν.

Τι αναφέρει το άρθρο:
«1. Οι Δήµοι υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο. Η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να ασκείται και από συνδέσµους Δήµων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και σωµατεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συµφωνία µε τον αρµόδιο Δήµο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του
ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωµατεία που εγκρίνονται από τον αρµόδιο Δήµο οφείλουν να διαθέτουν υποδοµή, συνιστάµενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχηµάτων µεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναµικό µε εµπειρία στο χειρισµό των ζώων.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται το είδος και ο αριθµός των εγκαταστάσεων και των οχηµάτων, καθώς και η εµπειρία του ανθρώπινου δυναµικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωµατεία, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτής της παραγράφου.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6(Α) ΤΟΥ ΑΡΘ. 46 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης] 2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήµος ή όµοροι ή συνεργαζόµενοι Δήµοι ιδρύουν και λειτουργούν δηµοτικά ή διαδηµοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεποµένης της συνεργασίας µε ενδιαφερόµενα φιλoζωικά σωµατεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή παραχωρούµενους από το Δηµόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Στους Δήµους είναι δυνατόν να παρέχεται
και οικονοµική ενίσχυση από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων. Τα καταφύγια
αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραµονής και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήµατα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978.
Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται από την αρµόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 604/1977. Τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου διοικητικά πρόστιµα καθορίζονται από 1.000 έως 10.000 ευρώ. [Αρχή Τροποποίησης]«Υπό την εποπτεία των Δήµων, µπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την τεχνική υποδοµή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΚΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6(Β) ΤΟΥ ΑΡΘ. 46 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] «3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα και έµπειρα στην
αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για το έργο τους, ως προς τις επιτρεπόµενες
µεθόδους σύλληψης και αιχµαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρµόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήµου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγµατοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τη µέριµνα για την εκπαίδευση των
ατόµων αυτών έχει ο οικείος Δήµος.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6(Γ) ΤΟΥ ΑΡΘ. 46 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] «4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τµηµατικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δηµοτικά
κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή και
µπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστηµα τα προς περίθαλψη ζώα, µέχρι την
αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σηµαίνονται µε ηλεκτρονική σήµανση ως
αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.
β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυµατισµέ να ή πάσχον από ιάσιµο νόσηµα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
γ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη
ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυ-ντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή
είναι πρόδηλα αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να
αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6(Δ) ΤΟΥ ΑΡΘ. 46 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης] 5. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται από τη σήµανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αµέλησε να δηλώσει την απώλειά τους, επιστρέφονται σε αυτόν.
6. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί, καθώς και τα προερχόµενα από παράδοση από τον ιδιοκτήτη τους µπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτοµα ή από φιλοζωικές ενώσεις και σωµατεία, που λειτουργούν νόµιµα.
7. Σε κάθε περίπτωση τα ζώα συντροφιάς, που υιοθετούνται, σηµαίνονται άµεσα ηλεκτρονικά και καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση µε τα
πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση και εµβολιασµό.
Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η «Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» µεταξύ του υπευθύνου του καταφυγίου ή του φιλοζωϊκού σωµατείου και του νέου ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα «Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου» του Παραρτήµατος 4.
8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόµενο νέο ιδιοκτήτη, που δεν είναι µόνιµος κάτοικος της Ελλάδας, η υιοθεσία πραγµατοποιείται µε την απευθείας παράδοσή τους στους ενδιαφερόµενους νέους ιδιοκτήτες υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, σηµανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία προκύπτουν από επίσηµο αποδεικτικό έγγραφο. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραµονή των ζώων αυτών σε καταφύγια εκτός Ελλάδας.
9. Ζώα συντροφιάς ηλικίας µικρότερης των πέντε (5) µηνών, που δεν έχουν υιοθετηθεί, παραµένουν προσωρινά στα καταφύγια ζώων, που διατηρούν οι Δήµοι ή τα Διαδηµοτικά Κέντρα και τα συνεργαζόµενα µε τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις ως τη συµπλήρωση της
ηλικίας των πέντε (5) µηνών, έχοντας την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν
υιοθετηθεί και σύµφωνα µε γνωµάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άµεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουµένως ελεγχθεί ότι έχουν σηµανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν
υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εµβολιασµό και στείρωση.

[Αρχή Τροποποίησης] «10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαµβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων
στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόµενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήµοι, οι οποίοι µάλιστα δύνανται να δηµιουργήσουν και σηµεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζό-
µενα µε αυτούς φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές µε νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιµάνια, στα αεροδρόµια, στους σιδηροδροµικούς σταθµούς, στους περιφραγµένους αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγµένους χώρους του Οργανισµού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ. Με απόφαση της πενταµελούς επιτροπής της παραγράφου 12 ρυθµίζονται ολεπτοµέρειες προσδιορισµού της πυκνότητας του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.
11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήµανση και η καταγραφή τους πραγµα-
τοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελµατίες κτηνιάτρους, που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειµένου να µπορούν να ασκήσουν νόµιµα το επάγγελµα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα.
Εθελοντές κτηνίατροι που µετακινούνται προς τη Χώρα, προκειµένου να ασκήσουν το επάγγελµα του κτηνιάτρου προσωρινά ή περιστασιακά, πραγµατοποιούν µόνο στειρώσεις και σήµανση αδέσποτων ζώων.
Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγµατοποίηση των στειρώσεων, της σήµανσης και της καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς µπορεί να διατίθενται οι εγκαταστάσεις των γραφείων των αρµόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήµου ή άλλοι χώροι που ανήκουν στην οικεία Περιφέρεια ή Δήµο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι,
υπό την εποπτεία των προαναφερθέντων αρµόδιων υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αυτών, ο εξοπλισµός τους, η χρονική διάρκεια διάθεσής τους, η διαδικασία διάθεσης και κάθε σχετικό θέµα. Για τον ίδιο σκοπό, επιτρέπεται να διατίθενται και οι χώροι τοπικών ιδιωτικών κτηνιατρείων.
Η στείρωση, σήµανση και καταγραφή των αδέσποτων ζωών συντροφιάς µπορεί να πραγµατοποιείται και σε κινητές
εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι εθελοντές κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρµόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 13.
12. α) Σε κάθε Δήµο συγκροτείται µε απόφαση του Δηµάρχου πενταµελής επιτροπή παρακολούθησης του
προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο µέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωµατεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόµιµα και που εδρεύουν στο Δήµο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
Στην επιτροπή µετέχουν:
αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήµο και ο οποίος είναι, κατά προτίµηση, ο υπεύθυνος του
προγράµµατος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.
ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισµένου επαγγελµατικού σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήµου.
γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήµο, µε τον αναπληρωτή του.
Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύµφωνα µε τον ορισµό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Οι Δήµοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δηµιουργούν δίκτυο ενηµέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.
β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την
αναγκαιότητα της πραγµατοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαµβάνει ειδική επιστηµονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήµο µε απόφαση του Δηµάρχου και αποτελείται από:
αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας µε τον αναπληρωτή του,
ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στη Χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήµου ή όµορου Δήµου µε τον αναπληρωτή του,
γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στη Χώρα και συνεργάζεται µε το φιλοζωικό σωµατείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήµου ή όµορου Δήµου µε τον αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήµος µπορεί να ζητήσει τη γνώµη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισµένου σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 10, 11 ΚΑΙ 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6(Ε) ΤΟΥ ΑΡΘ. 46 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14
[Τέλος Τροποποίησης] 13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις επιτρεπόµενες µεθόδους ευθανασίας, τους όρους λειτουργίας των κινητών εγκαταστάσεων πραγµατοποίησης κτηνιατρικών πράξεων, σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. [Αρχή Τροποποίησης]«14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση από την αρµόδια Περιφέρεια σε Δήµους, σε Συνδέσµους Δήµων και υπό την εποπτεία των Δήµων, σε εγκεκριµένα φιλοζωϊκά σωµατεία και ενώσεις, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη λειτουργία τους και κάθε σχετικό θέµα.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6(ΣΤ) ΤΟΥ ΑΡΘ. 46 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] «15. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται ο Δήµος και οι σύνδεσµοι Δήµων, που επιχορηγούνται για τη δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την
υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 15 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6(Ζ) ΤΟΥ ΑΡΘ. 46 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης]
Πηγή thrakinea.gr

Επιμέλεια: panos Thrakiotis e-mail:  thrakiotisp@mail.com Στηρίξτε μας με ένα Like! Ευχαριστούμε πολύ!!! *Η αναδημοσίευση περιεχομένου του TV thrakiotis επιτρέπεται με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της πηγής. Ευχαριστούμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Don't Miss
© all rights reserved
made with by templateszoo