52 /52 ΤΜΗΜΑΤΑ
 ΨΗΦΙΣΑΝ 10.439
ΑΚΥΡΑ 524
ΛΕΥΚΑ 104
ΕΓΚΥΡΑ 9.811

             52 /52 ΤΜΗΜΑΤΑ
 4.552 ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 3.728 ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 1.117 ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣου ΧΡΗΣΤΟΥ 
   414  ΜΙΔΑΛΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΛΑΒΑΡΩΝ 
1742   ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 
1222  ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 
372  ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ
72   ΜΙΔΑΛΚΟΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  329
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    140
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  52
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  3
ΜΙΔΑΛΚΟΣ    11

ΑΚΥΡΑ 10


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  330
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    141
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  38
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  4
ΜΙΔΑΛΚΟΣ    2

ΑΚΥΡΑ 8


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  331
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    138
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  54
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  7
ΜΙΔΑΛΚΟΣ    1

ΑΚΥΡΑ 8

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  332
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    148
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  53
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  5
ΜΙΔΑΛΚΟΣ    4
ΑΚΥΡΑ 10

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΟΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  333
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  117
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  28
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  2
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 15

ΕΚΛΟΓΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  334
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  86
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  40
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  0
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 9
ΑΚΥΡΑ 1

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 335 
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   52
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  41
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  9
ΜΙΔΑΛΚΟΣ    4
ΑΚΥΡΑ  3

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 336
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  56
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  36
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ 20 
ΜΙΔΑΛΚΟΣ    1
ΑΚΥΡΑ 1


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 337
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  45
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  54
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  48
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   4

ΑΚΥΡΑ  11


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΟΡΥΜΒΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 338
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  53
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  47
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  44
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   2

ΑΚΥΡΑ 15

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 339
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  68
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  60
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  25
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   4

ΑΚΥΡΑ 5

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΙΚΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 340
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  78
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 129
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ 11
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 4
ΑΚΥΡΑ  32

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 341
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 61
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  81
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  21
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  1

ΑΚΥΡΑ 20

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 342
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   72
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  93
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  38
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  1

ΑΚΥΡΑ  41

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΡΟΥΣΣΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 343
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   108
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  127
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  8
ΜΙΔΑΛΚΟΣ    3

ΑΚΥΡΑ  25 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 344
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   123
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  183
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  4
ΜΙΔΑΛΚΟΣ    1
ΑΚΥΡΑ 23

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  345
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  97
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  54
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  30
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   3

ΑΚΥΡΑ  19


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  346 ΑΓΡΙΑΝΗ 
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   79
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  27
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  46
ΜΙΔΑΛΚΟΣ    0
ΑΚΥΡΑ   8


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  347 ΑΓΡΙΑΝΗ 
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   80
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  25
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  47
ΜΙΔΑΛΚΟΣ    2
ΑΚΥΡΑ   18

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

2141  ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ
1586  ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ
152   ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ
253   ΜΙΔΑΛΚΟΣ


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 348
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   123
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  127
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  11
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 19

ΑΚΥΡΑ 16


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 349
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   164
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  106
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  2
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 25

ΑΚΥΡΑ 5


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 350
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   137
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  108
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  7
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  23

ΑΚΥΡΑ 10

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 351
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   128
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  106
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  9
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  28

ΑΚΥΡΑ 17


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 352
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   125
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  132
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  12
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  20

ΑΚΥΡΑ 16


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 353
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   140
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  101
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  16
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 16

ΑΚΥΡΑ 11


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 354
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   160
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  89
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  10
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 17
ΑΚΥΡΑ 14


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 355
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   124
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  134
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  5
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 10
ΑΚΥΡΑ 12ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 356
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    59
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  43
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  0
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   1

ΑΚΥΡΑ 4

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΙΔΗΡΟΥΣ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 357
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    73
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   75
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  17
ΜΙΔΑΛΚΟΣ    2

ΑΚΥΡΑ 21


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥΣ 358
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    88
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   54
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  10
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   4

ΑΚΥΡΑ 6

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΔΑΔΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  359
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  137
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  95
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  13
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   7

ΑΚΥΡΑ  8

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  360
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 136  
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  113

ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  6
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   6
ΑΚΥΡΑ 5

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  361
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  108
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  31
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  4
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   27

ΑΚΥΡΑ 7

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  362
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  72
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  80
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  7
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   33
ΑΚΥΡΑ 6


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΥΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ    363
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  96
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  28
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  9
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   1
ΑΚΥΡΑ 12ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ    364
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  92
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  57
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  11
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   2
ΑΚΥΡΑ 14

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΛΥΚΟΦΗΣ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  365
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  101
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  75
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  6
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   3
ΑΚΥΡΑ 11


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  366
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  78
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  32
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  3
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   9
ΑΚΥΡΑ 5


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ

647  ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ
920 ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ
581 ΣΑΚΡΚΑΛΑΣ
73   ΜΙΔΑΛΚΟΣ


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  367
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    72
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  137
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ   71
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  7
ΑΚΥΡΑ 18

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  368
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    71
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   122
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  33
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 6
ΑΚΥΡΑ 15


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  369
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    67
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   107
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ   33
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  5
ΑΚΥΡΑ 16


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  370
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    73
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   100
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ   38
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 3
ΑΚΥΡΑ 15

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  371
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    52
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   79
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ   48
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  2
ΑΚΥΡΑ 17

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  372
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    37
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  56
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  20
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  3
ΑΚΥΡΑ 7

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  373
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    40
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  37
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  30
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 4
ΑΚΥΡΑ 10


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΡΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  374
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  26
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  25
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  119
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 2

ΑΚΥΡΑ 15ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  375  ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    24
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  48
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ  28
ΜΙΔΑΛΚΟΣ 6
ΑΚΥΡΑ 16


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 376  ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ     26
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ    42
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ   25
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   24
ΑΚΥΡΑ 14


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 377 ΘΥΜΑΡΙΑ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    70
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ    55
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ   52
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  2
ΑΚΥΡΑ 7


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  378 ΤΑΥΡΗΣ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    12  
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ    19
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ   10
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  4
ΑΚΥΡΑ 5

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  379  ΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  35  
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ    47
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ   27
ΜΙΔΑΛΚΟΣ  1
ΑΚΥΡΑ 13

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  380 ΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ     42  
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ    46
ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ   47
ΜΙΔΑΛΚΟΣ   4
ΑΚΥΡΑ  9

Επιμέλεια: panos Thrakiotis *Η αναδημοσίευση περιεχομένου του tvthrakiotis επιτρέπεται με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της πηγής. Ευχαριστούμε!