Ο πίνακας με τις επιχορηγήσεις που έδωσε η ΕΠΟ στις ΕΠΣ για το 2018 είδε το φως της δημοσιότητας. 
 Από το πίνακα των επιχορηγήσεων προκύπτει ότι όλες οι ΕΠΣ πήραν την ίδια τακτική επιχορήγηση και τα ίδια ποσά για τη διαιτησία, τον εξοπλισμό και τους προπονητές. 
 Οι διαφορές που παρατηρούνται έχουν να κάνουν με τα παιδικά και τοπικά πρωταθλήματα. Ακολουθεί ο πίνακας των επιχορηγήσεων προς τις ΕΠΣ: 

Οι τρεις ΕΠΣ της Θράκης : ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ , (37.242),  ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ  (41.626) ,  ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ  ( 42.516).


 *Η αναδημοσίευση περιεχομένου του tvthrakiotis επιτρέπεται με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της πηγής. Ευχαριστούμε!