Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την πορεία της ψηφοφορίας τα αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της κάλπης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ LIVE 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης :
ΤΕΛΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

4869  ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   52.51%
4.407   ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    47,49%
 ΑΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΛΑΒΑΡΩΝ 
   Σύνολο 1.594    (233, Λάβαρα)   ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ
   Σύνολο 1.700  (554,Λάβαρα)    ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 
       

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  329
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ     145
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  
  61
ΑΚΥΡΑ 
ΛΕΥΚΑ


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  330
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    138
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  51
ΑΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  331
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    133
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 58
ΑΚΥΡΑ 8

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  332
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    138
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  63

ΑΚΥΡΑ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΟΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  333
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   115
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  41
ΑΚΥΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  334
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  87
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  40
ΑΚΥΡΑ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 335 
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   38
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  45

ΑΚΥΡΑ 3

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 336
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  60
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  32
ΑΚΥΡΑ


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 337
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  45
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  64
ΑΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΟΡΥΜΒΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 338
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 67
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 62
ΑΚΥΡΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 339
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 62
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 90
ΑΚΥΡΑ 4

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΙΚΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 340
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 77
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  144
ΑΚΥΡΑ  

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 341
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  73
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 
  97
ΑΚΥΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 342
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  83
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  140

ΑΚΥΡΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΡΟΥΣΣΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 343
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   90
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  161

ΑΚΥΡΑ 
ΛΕΥΚΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 344
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   110
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 214
ΑΚΥΡΑ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  345
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  77
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  93
ΑΚΥΡΑ  


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  346 ΑΓΡΙΑΝΗ 
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   85
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  62
ΑΚΥΡΑ   


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  347 ΑΓΡΙΑΝΗ 
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   77
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  76
ΑΚΥΡΑ   


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 Σύνολο  1.894  (1076 Σουφλί)    ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ
 Σύνολο  2.035  (1050 Σουφλί)    ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 348
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   121
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  151
ΑΚΥΡΑ 2
ΛΕΥΚΑ 2


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 349
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   145
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 121
ΑΚΥΡΑ 4
ΛΕΥΚΑ5


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 350
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   135
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  123
ΑΚΥΡΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 351
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   117
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  129
ΑΚΥΡΑ 6
ΛΕΥΚΑ9


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 352
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   121
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  161
ΑΚΥΡΑ 


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 353
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   134
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  129
ΑΚΥΡΑ 


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 354
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    158

ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  120
ΑΚΥΡΑ 


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 355
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   119

ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  142
ΑΚΥΡΑ 
ΛΕΥΚΑ 4


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 356
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    57
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  41
ΑΚΥΡΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΙΔΗΡΟΥΣ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 357
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    66
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 116

ΑΚΥΡΑ 3
ΛΕΥΚΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥΣ 358

ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    75
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   73
ΑΚΥΡΑ 
ΛΕΥΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΔΑΔΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  359
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 128
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   102
ΑΚΥΡΑ  

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  360
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  122
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  126

ΑΚΥΡΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  361
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   103
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 46
ΑΚΥΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  362
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 91
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  83
ΑΚΥΡΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΥΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ    363

ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  93
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  36

ΑΚΥΡΑ 1
ΛΕΥΚΑ 1ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ    364
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    87
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  66
ΑΚΥΡΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΛΥΚΟΦΗΣ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  365
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  87
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  84
ΑΚΥΡΑ 
ΛΕΥΚΑ 1


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  366
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   76
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  45
ΑΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑ 2


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ

 Σύνολο  1.381   ( 761 Τυχερό) ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ
 Σύνολο    662  ( 297 Τυχερό) ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ
    
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  367
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    73
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   199
ΑΚΥΡΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  368
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   60
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  150
ΑΚΥΡΑ 


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  369
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    55
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   142
ΑΚΥΡΑ 


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  370
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   61 
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 142
ΑΚΥΡΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  371
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   48
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   128
ΑΚΥΡΑ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  372
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   34
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  59
ΑΚΥΡΑ 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  373
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    36
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 61
ΑΚΥΡΑ 


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΡΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  374
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   59
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  85
ΑΚΥΡΑ  7
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  375  ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ     39
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 65
ΑΚΥΡΑ 


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 376  ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  39    
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ    72
ΑΚΥΡΑ 


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 377 ΘΥΜΑΡΙΑ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   74
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ     96
ΑΚΥΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  378 ΤΑΥΡΗΣ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ   10 
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ    28
ΑΚΥΡΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  379  ΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ  39
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   69
ΑΚΥΡΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  380 ΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ    45   
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  85
ΑΚΥΡΑ      Η ροή των αποτελεσμάτων θα ξεκινήσει μετά τις 19:30.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΣυνδυασμόςΠοσοστόΨήφοι
ΜΕΤΙΟΣ Χ. - ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)
51,06%100.278
ΤΟΨΙΔΗΣ Χ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ)
48,94%96.112ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφερειακή Ενότητα ΈβρουΠεριφερειακή Ενότητα ΡοδόπηςΠεριφερειακή Ενότητα ΞάνθηςΠεριφερειακή Ενότητα ΚαβάλαςΠεριφερειακή Ενότητα ΘάσουΠεριφερειακή Ενότητα Δράμας

  Επιμέλεια: panos Thrakiotis *Η αναδημοσίευση περιεχομένου του tvthrakiotis επιτρέπεται με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της πηγής. Ευχαριστούμε!