Πορεία στην Αθήνα στις 21/3/2020 υπέρ των ανοιχτών συνόρων.
 Ενδιαφέρον θα ήταν να μας έλεγαν οι ίδιοι αυτοί αν ενδιαφέρονται στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από τον ΟΗΕ προγράμματος, να φιλοξενήσουν στο ίδιο τους το σπίτι μια οικογένεια από αυτούς που ονομάζουν πρόσφυγες…
 Έτσι θα έδιναν και το καλό παράδειγμα…