Την  αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών , στις παρακάτω κοινότητες ,ανακοίνωσε πριν λίγο ο Δήμος Ορεστιάδας.

Τοπική Κοινότητα Κυπρίνου - Σάββατο 14 Μαρτίου 2020
Δημοτική Κοινότητα Βύσσας - Σάββατο 14 Μαρτίου 2020
Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδας -Τρίτη 17 Μαρτίου 2020