«Η ΕΛ.Ο.Τ., κατόπιν επικοινωνίας με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει τους αθλητές, προπονητές και παράγοντες σωματείων μελών της ΕΛ.Ο.Τ. ότι, αναφορικά με το θέμα της λειτουργίας τους, οφείλουν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που γίνονται από τους αρμόδιους φορείς (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) σχετικά με την επιβολή μέτρων προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. «