Εντυπωσιακό το γεγονός που όλοι θεωρούν δικαίωμά τους να παραβιάζουν τα σύνορα μιας χώρας και στέκονται επιθετικά και με μίσος σε επίπεδο εγκλήματος όταν τους απαγορεύεις την είσοδο