Προσπάθειες να ρίξουν το φράχτη, να κόψουν το φράχτη, να μπουν στην Ελλάδα. Μετανάστες επιτέθηκαν για ακόμη μία φορά.
Νωρίτερα, καταγράφηκαν προσπάθειες καταστροφής του συρματοπλέγματος, ακόμα και με χρήση εργαλείων, ενώ εντοπίστηκαν και άτομα με όργανα παρατήρησης και καταγραφής, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Τουρκίας να συνεχίσει την προπαγάνδα της.