«ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ 800€ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ Ή ΟΧΙ;;

Η απόφαση 39162 ΕΞ 15-04-2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.» αποτελεί το σημείο αναφοράς σε όλες τι μέχρι τώρα προσπάθειες που γίνονται, προκειμένου να καταλήξουμε ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται και έχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησης και ποιες όχι.

1. Στο άρθρο 2 της απόφασης καθορίζονται ότι οι δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι «οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) εκτός των Α.Ε.……. και έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.
Παρατηρούμε ότι υπάρχει ρητή ονομαστική αναφορά στους δικαιούχους της αποζημίωσης.
Άρα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην διάταξη, Σωματεία, Ενώσεις Σύλλογοι και συναφή Ν.Π., ΔΕΝ είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης.

2. Προχωρώντας λίγο παρακάτω στην ίδια διάταξη, διαβάζουμε στους ΚΑΔ:

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων

Οι ανωτέρω κωδικοί αντιστοιχούν σε αθλητικά Σωματεία και Ιερούς Ναούς, δύο κατηγορίες νομικών Προσώπων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης ρητά, όπως τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα.

Όπως επειδή οι ΚΑΔ αναγράφονται ρητά, μπορούμε να πούμε ότι ΕΙΝΑΙ δικαιούχοι της αποζημίωσης.

3. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα mybusinessSupport, στο τέλος της οθόνης έχει ένα κείμενο που γράφει «Δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ όλες τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 39162 ΕΞ 15-04-2020 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού» και μπροστά από αυτό το κείμενο έχει ένα κουτάκι το οποίο πρέπει να κλικάρεις, αν θέλεις προχωρήσει η υποβολή της αίτησης.

4. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν ανακοινώσεις από Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, [η κάθε μία Ένωση προς τα Σωματεία-μέλη της], ότι δικαιούνται το 800άρι και να προλάβουν να κάνουν αιτήσεις. [σσ. Χθες ο κ. Αυγενάκης δήλωσε ότι τα Σωματεία δεν δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση αυτή]. Με αποτέλεσμα όλες τις προηγούμενες ημέρες, να έχουμε όλοι οι λογιστές απίστευτες πιέσεις για το θέμα αυτό.

Ομοίως και με τις Εκκλησίες καθώς, υπήρξαν τηλεφωνήματα προς τους Ιερείς – εκπροσώπους των Ιερών Ναών να κάνουν το ίδιο.

Αθροίζοντας όλα τα ανωτέρω, εύλογοι  οι προβληματισμοί μου:

- Δικαιούνται ή όχι να κάνουν αίτηση οι Ιεροί Ναοί και τα Αθλητικά Σωματεία; Κατά την άποψη μου όχι. Είναι ξεκάθαρο αυτό στο άρθρο 2 της απόφασης.

- Τότε για ποιο λόγο, ενώ δεν αναφέρονται ρητά στις κατηγορίες των Ν.Π., συμπεριλαμβάνονται οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε αυτά; Κι εγώ την ίδια απορία έχω, θα πρέπει να μας πουν οι αρμόδιοι το γιατί.

- Τελικά θα υποβάλλουμε την αίτηση για Σωματεία, Συλλόγους και Ιερούς Ναούς; Σε καμία περίπτωση με πρωτοβουλία του λογιστή-φοροτεχνικού.

- Εάν ο εκπρόσωπος του Σωματείου ή του Ιερού Ναού επιμένει;
1. Θα πρέπει να ελέγξουμε εάν είναι δηλωμένος στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. ως νόμιμος εκπρόσωπος, διαφορετικά δεν προχωράμε σε περαιτέρω κουβέντα.
2. Θα πρέπει να μας γίνει ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, στην οποία να περιγράφονται ΡΗΤΑ και οι 10 προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 3 της απόφασης.
3. Προλαβαίνουν να γίνουν όλα αυτά σήμερα; Τελείως αδιάφορο καθώς χωρίς τα παραπάνω δε γίνεται τίποτε.

Κι επειδή πολλοί θα πουν, «σιγά μωρέ, ας την υποβάλλω, το σύστημα την δέχεται κι αν δεν την δικαιούμαι θα μου την απορρίψει», να υπενθυμίσω ότι όποιος την υποβάλλει, αναλαμβάνει και την ευθύνη της υποβολής με τις όποιες ποινικές συνέπειες προκύπτουν.

Μένει μόνο, το κράτος, να «τσιμπήσει» έναν - δύο, οι οποίοι θα φάνε μερικά χρονάκια για ψευδή δήλωση, γιατί διαφορετικά, με το πέρας της παραγραφής του αδικήματος, οι ψεύτες, ιστορικά θα αποδειχθούν «μάγκες» αντί για απατεώνες που ήταν στην πραγματικότητα.

Επιμέλεια:
Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας)
Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ.  & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Εμπορικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας


Share:  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου