Δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Φορέων από τις 15 Μαΐου θα τεθεί σε εφαρμογή στο site www.gga.gr

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, από τις 15 Μαΐου θα τεθεί σε εφαρμογή στο site www.gga.gr , η πλατφόρμα προεγγραφής των αθλητικών σωματείων για τη δημιουργία του «Μητρώου Αθλητικών Φορέων».

Με τον μοναδικό κωδικό της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης κάθε σωματείου, ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα καλείται να συμπληρώσει σειρά στοιχείων στην πλατφόρμα προεγγραφής:

Να δηλώνει, μεταξύ άλλων, 
το Καταστατικό και 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
τον κατάλογο των μελών του σωματείου, 
τα οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμός – απολογισμός), 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 
το σύνολο των ενεργών αθλητών του, 
τις συμβάσεις με τους προπονητές του, 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί και τα κόστη τους,
 τυχόν δικαστικές εκκρεμότητες κ.λπ.

Κοινή χρήση:  

Σχόλια