Header Ads

Ίδρυση απέραντης Πανεπιστημίου-πολης Μεταδευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Έβρο

Την πρόταση του – σχέδιο 5θεματικής δομής με στόχο την ίδρυση μιας απέραντης πανεπιστημιού-πολης στον Έβρο και σε αντιστοίχιση με το πανεπιστήμιο Αδριανούπολης. καθέσε στην υπουργό παιδείας ο βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή :
ΘΕΜΑ: Ίδρυση απέραντης Πανεπιστημίου-πολης Μεταδευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Έβρο!
Αξιότιμη κ. Υπουργέ
Διαβιβάζεται συνημμένα με την παρούσα Επιστολή ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ μέσα από το αναγραφόμενο στο θέμα αντικείμενο!
Η ΕΛΛΑΔΑ με την απόκρουση της ιδιότυπης πολιορκίας από τη γείτονα Χώρα κατέγραψε την πρώτη μεταπολεμική ΝΙΚΗ απέναντι στην Τουρκία !
Θα ήταν εγκληματική αμέλεια, αν σε παρόμοια μελλοντική επίθεση, δεν βρουν ατσάλινο & αρραγές μέτωπο των ΣΑ & των ΕΔ με ενισχυμένη την τοπική κοινωνία μέσα από την σπουδάζουσα νεολαία η οποία θα δώσει δύναμη στον Έβρο !
Ο Νομός πρέπει να αναπτυχθεί δίκαια, ισορροπημένα & όπως επιβάλλει το γενικότερο εθνικό συμφέρον μέσα από την προσαρτημένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ!
Τα τμήματα και οι σχολές που προτείνονται έχουν συνάφεια με τα υφιστάμενα τμήματα του ΔΠΘ στον Έβρο !
Βρίσκονται σε αρμονία με τον αγροκτηνοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής, ενώ υφίσταται διαθέσιμο προσωπικό και υποδομές, για να στηρίξουν την λειτουργία τους.
Είναι απαραίτητο ο Έβρος που είναι 3πλός Νομός με ένα νησί, να διευρύνει τις υφιστάμενες δομές εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες!
Έτσι θα προσελκύσει πληθυσμό ο οποίος θα ζωοδοτήσει την περιοχή και θα την θωρακίσει πολλαπλώς τόσο απέναντι στο οικονομικό και πληθυσμιακό μαρασμό αλλά και σε τυχόν εθνικούς κινδύνους.
Απευθυνόμενος σε άλλα Υπουργεία έχω κατά καιρούς προτείνει την αξιοποίηση της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στο Διδυμότειχο & ως ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης/μετεκπαίδευσης στελεχών της Frontex κι άλλων σωμάτων της Ε.Ε!
Επίσης έχω προτείνει και την ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας ή υφισταμένης της, Σχολής σε παραχωρηθείσα έκταση 148 στρεμμάτων στην καλύτερη & παραθαλάσσια περιοχή της Αλεξ/πολης πλησίον του ΠΓΝΑ!
Ο Έβρος αποτελεί ιδανικό πεδίο εκπαίδευσης καθώς διαθέτει θαλάσσια, νησιωτικά, ποτάμια, χερσαία & αυστηρώς χερσαία σύνορα με αποτρεπτικό & ιστορικό σήμερα πλέον εμπόδιο!
Τα σύνορα δεν είναι απλά νοητές γραμμές πάνω σε χάρτες. Είναι κυρίως οι άνθρωποι, οι κάτοικοι μιας περιοχής που λειτουργούν σαν ασπίδα, σαν πυλώνας σε κρίσιμες στιγμές, όπως αυτές που ζήσαμε πρόσφατα στον Έβρο.
Η Παιδεία και οι δομές της μπορούν να ενισχύσουν αυτή την ασπίδα και να προάγουν την εργασία, την παραγωγή και την ευημερία με έμφαση σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές όπως είναι ο ακριτικός Έβρος!
Ακολουθεί το ΣΧΕΔΙΟ :
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ.
Στόχος του παρόντος ΣΧΕΔΙΟΥ είναι η πρόταση για μελετημένη διεύρυνση των υφιστάμενων δομών εκπαίδευσης στον Έβρο !
Η ανάπτυξη νέων τμημάτων στους κόλπους του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) αλλά και ίδρυσης Σχολών μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, αποτελεί απάντηση στη γειτονική Χώρα που προβάλλει το Πανεπιστήμιο των 48 χιλ φοιτητών στην Αδριανούπολη.
Οι προτάσεις που αναπτύσσονται ξετυλίγονται από το Βορειότερο και λιγότερο ανεπτυγμένο τμήμα του Νομού προς τον Νότιο Έβρο, όπου ήδη λειτουργούν σημαντικές δομές Παιδείας.
ΘΕΜΑ:1ο
Στην Ν.Ορεστιάδα λειτουργούν ήδη δυο Τμήματα του Δ Π Θ : Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Δασολογίας – Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.
Η ίδρυση Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων- Ποτών για το οποίο έχει συνταχθεί και σχετική μελέτη βιωσιμότητας που επιβεβαιώνει τον σχεδιασμό, είναι ήδη εγκεκριμένη από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
Το νέο Τμήμα θα συμπληρώσει, λόγω συνάφειας, τα υφιστάμενα Τμήματα που ήδη λειτουργούν, ενώ το Πανεπιστήμιο Θράκης, διαθέτει εκτάσεις ή μπορεί να εξασφαλίσει, στις οποίες μπορούν στο μέλλον να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες υποδομές!
Τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό μαζί με την τοπική Δημοτική Αρχή έχουν πρόθυμη διάθεση να συμβάλλουν στην λειτουργία του νέου τμήματος που θα δώσει πνοή στην πόλη!
Παράλληλα θεωρείται απαραίτητη η ίδρυση & δημιουργία Επιστημονικών Εργαστηρίων στο τοπικό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών αλλά ταυτόχρονα & στην Θωράκιση-Πρόληψη ασθενειών στις τοπικές αγροτικές καλλιέργειες.
Αν το 2018 υφίσταντο εργαστήρια στο ΔΠΘ ίσως να αποτρέπονταν οι ζημιές που προκλήθηκαν στο βαμβάκι από το πράσινο σκουλίκι, που κατέστρεψε σχεδόν όλη την παραγωγή του Έβρου & της Θράκης.
Άλλωστε η ειλικρινής ομολογία Πρύτανη είναι ενισχυτική : ‘Δεν νοείται Γεωπονικό Τμήμα ή άλλως πως ονομαζόμενο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης να μη διαθέτει Επιστημονικά Εργαστήρια’!!
Εκτιμάται ότι με την ίδρυση & λειτουργία των Επιστημονικών Εργαστηρίων επιβάλλεται να θεσπιστεί τουλάχιστον μια θέση ΔΕΠ ειδικού Καθηγητού αυτών!
Προτείνεται επίσης όπως εξεταστεί σοβαρά το ζήτημα της σύστασης θέσης Καθηγητού μέλους ΔΕΠ με αντικείμενο την Σηροτροφία – Μελισσοκομία.
Έχει αναδειχθεί κοινοβουλευτικά το ζήτημα μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου -Επίκαιρη Ερώτηση λαμβάνοντας ως απάντηση την …απρόθυμη υπεκφυγή της προηγούμενης Κυβέρνησης. Σύνδεσμος : εδώ.
Στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Ορεστιάδας & των οικισμών της, υπάρχουν επί πλέον διαθέσιμα δημόσια κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να στεγάσουν κατ’αρχήν το νέο τμήμα κλπ εργαστήρια υπό την αιγίδα & μέριμνα του τοπικού Δήμου!
ΘΕΜΑ:2ον
Η ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής στον Έβρο που έχει αναδειχθεί πολιτικά επί 5 χρόνια από τον υπογράφοντα πρέπει αυτή να χωροθετηθεί μεταξύ της Ν.Ορεστιάδας και του Διδυμοτείχου (οικισμοί Θυρέας -Ασημενίου -Σοφικού & Θουρίου) προκειμένου να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο των δυο πόλεων!
Στα ως άνω χωριά υπάρχουν διαθέσιμες οι απαιτούμενες εκτάσεις που μπορούν να ιδρυθούν σφαγεία, βουστάσια, στάβλοι & να αναπτυχθούν καλλιέργειες για ζωοτροφές που θα ασκούνται οι εκπαιδευόμενοι κτηνίατροι.
Η λειτουργία της Κτηνιατρικής Σχολής μπορεί να συνδυαστεί με την λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ σύμφωνα με το πρόγραμμα Interreg ΕΕ!
Ως γνωστόν συστάθηκε, αυτό για τις τρεις γειτονικές Χώρες, εξασφαλίστηκαν οι σύγχρονες υποδομές μαζί με τα Χημικά κλπ Εργαστήρια, με Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση!
Δυστυχώς όμως παραμένει μέχρι σήμερα ανενεργό λόγω ελλιπούς στελέχωσης !
Η Κτηνιατρική Σχολή θα προσδώσει επιστημονικό χαρακτήρα & θα συνδράμει στον κτηνοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής, ενώ παράλληλα θα προσφέρει στην ελληνική κοινωνία έτοιμους-μαχίμους κτηνιάτρους εκπαιδευμένους σε πραγματικές συνθήκες!
Παράλληλα θα αποτελέσει και το επιστημονικό ανάχωμα στις εισαγόμενες επί 10ετίες από την Ανατολή ζωονόσους που στοιχίζουν σημαντικά σε ζωικό κεφάλαιο, και παράλληλα η Ε.Ε. καλείται να αποζημιώνει τις απώλειες με μεγάλο κόστος. Σύνδεσμος: εδώ.
Στην περιοχή και στους οικισμούς που προτείνεται υπάρχουν αρκετά δημόσια κτίρια (όπως π.χ. σχολεία, γυμνάσια, λύκεια κλπ) τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα και τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν & να στεγάσουν την νέα Κτηνιατρική Σχολή ή δραστηριότητες της!
ΘΕΜΑ:3ον
Στην πόλη του Διδυμοτείχου προτείνεται η δημιουργία 5ης Έδρας του ΔΠΘ με την ίδρυση ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ!
Η υφιστάμενη ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΣΧΟΛΗ θα πρέπει να αναβαθμιστεί από παράρτημα σε ΤΜΗΜΑ υπαγόμενο στην ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ & μέσω αυτής στο ΔΠΘ!
Την λειτουργία της Σχολής δύνανται να συμπληρώνουν τμήματα ειδικοτήτων των Εφαρμοσμένων Επιστημών Υγείας που αφορούν σε μη κορεσμένους τομείς κι επαγγέλματα!
Από όλα αυτά προτιμάται το ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
Η συγκεκριμένη ειδικότητα της εργοθεραπείας απαντάται μόνο στην Αθήνα & στην Πτολεμαϊδα ενώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας με ελάχιστα ποσοστά ανεργίας.
Προτείνεται η νέα, ανεξάρτητη Σχολή με τα δυο Τμήματα Νοσηλευτικής & Εργοθεραπείας θα προσφέρει ένα χρήσιμο φάσμα σπουδών στις εφαρμοσμένες επιστήμες Υγείας !
Θα συνδυάζει την λειτουργία της με το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου καθώς και με το Στρατιωτικό Νοσοκομείο ΚΙΧΝΕ της 16ης ΜΜΠ, & τα τρία Κ.Υ του Β/Έβρου που μπορούν στο σύνολο τους να αποτελέσουν εκπαιδευτικά κέντρα με πολλαπλό όφελος.
Ήδη το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου χαρακτηρίστηκε πρόσφατα Άγονο Τύπου Α’, ενώ αναμένεται με προσμονή από το Υπουργείο Υγείας και η αύξηση των κλινών από 120 σε 150, καθώς επίσης και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού από 10 σε 20!
Όσον αφορά τις κτιριακές υποδομές, ο τοπικός Δήμος στις προθέσεις του είναι να παραχωρήσει έκταση, ενώ υφίσταται ιδιωτικό κτίριο το οποίο διατίθεται για ενοικίαση σε τιμή που θα καθορίσουν οι Ορκωτοί Εκτιμητές.
Υπογραμμίζεται ότι η υφιστάμενη Νοσηλευτική Σχολή στο Διδυμότειχο ενισχύει πληθυσμιακά την πόλη σε ποσοστό 20% (!!), γεγονός που καταδεικνύει τί θα σημάνει για την περιοχή μια άσχημη εξέλιξη στο τομέα της λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών αλλά και για την δημιουργία νέων!
ΘΕΜΑ:4ον:
Στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκήθηκε στο παρελθόν αναφέρθηκε διεξοδικά στην αναγκαιότητα λειτουργίας ΣΧΟΛΗΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) στην Πόλη του Μεταξιού, στο Σουφλί.
Υπάρχουν υποδομές όπως οι Μορεώνες, αναπινιστήρια, υφαντουργεία και καλλιέργειες στις οποίες οι μελλοντικοί σηροτρόφοι-μελισσοκόμοι μπορούν να εκπαιδευτούν!
Επίσης το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Ορεστιάδας μπορεί να συνδράμει στην θεωρητική κατάρτιση τους & με την σύσταση Θέσης Καθηγητού Σηροτροφίας-Μελισσοκομίας που προαναφέρθηκε..
Αποτελεί ευκαιρία να τεθεί σε επιστημονικές βάσεις η παραγωγή μεταξιού το οποίο ως καθετοποιημένο προϊόν είναι ταυτισμένο & συνυφασμένο με την ιστορία του Σουφλίου που μπορεί να προσδώσει παραγωγική & εμπορική ταυτότητα σε όλο το Νομό!
Ο Δήμος Σουφλίου με αιχμή του δόρατος το δάσος της Δαδιάς έχει έναν πλούσιο ορεινό όγκο ο οποίος ενδείκνυται για την άσκηση της υλοτομίας η οποία όμως ασκείται χωρίς κατάρτιση με άναρχο τρόπο & χωρίς πιστοποιητικά!
Η δημιουργία μιας ΣΧΟΛΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ & συλλειτουργίας της με τις προτεινόμενες Σχολές ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ -ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ θα απευθύνεται στα μέλη των Συνεταιρισμών που ασκούν ήδη το επάγγελμα & θα θέσει σε νέες βάσεις-πρακτικές την υλοτομία με όρους περιβαλλοντικής προστασίας & όχι μόνον …
Σχετικά με τις αναγκαίες υποδομές ο Δήμος έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να παραχωρήσει κτίρια για τις ανάγκες των σχολών.
ΘΕΜΑ:5ον
Τέλος, στην Αλεξανδρούπολη προτείνεται στους κόλπους της τοπικής Ιατρικής Σχολής να λειτουργήσει ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για υποψήφιους φοιτητές από το εξωτερικό, το οποίο δύναται να αποφέρει σημαντικά έσοδα.
Παρόμοια τμήματα λειτουργούν ήδη στις όμορες χώρες προσελκύοντας σπουδαστές ακόμα κι από την χώρα μας.
Προκειμένου οι παρεχόμενες σπουδές να σχεδιάζονται με προσανατολισμό στην αγορά εργασίας, προτείνεται επίσης η θεσμοθέτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στον τομέα της Φαρμακολογίας, προκειμένου να ενισχυθεί ο τομέας της παραγωγής φαρμάκων που δείχνει μια ιδιαίτερη δυναμική στην Χώρα μας και ιδιαίτερα στην Θράκη.
Οι υφιστάμενες υποδομές στην Αλεξανδρούπολη επαρκούν για να στεγάσουν τα προτεινόμενα τμήματα.
Τα τμήματα και οι σχολές που προτείνονται έχουν συνάφεια με τα υφιστάμενα τμήματα του ΔΠΘ στον Έβρο, είναι σε αρμονία με τον αγροκτηνοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής, ενώ υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό και υποδομές, για να στηρίξουν την λειτουργία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.