ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η Π.Ν.Π ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ,ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ.

Eπετεύχθη σε συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης και έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την κάλυψη των αυξημένων καλλιεργητικών αναγκών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Θεσπίζεται απολύτως έκτακτη διαδικασία έκδοσης νέων αδειών εργασίας με τρίμηνη διάρκεια αλλά για μία μόνο φορά, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσωρινά αδειοδοτούμενοι εποχικοί εργάτες θα απασχολούνται για τουλάχιστον 20 ημέρες αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.Κοινή χρήση:  

Σχόλια