Με ένα βίντεο με σκοπό οι καταναλωτές του Έβρου να επιλέξουν προϊόντα που παράγονται στον Έβρο, το επιμελητήριο Έβρου, μας καλεί να επιλέγουμε Έβρο.