Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 17.06.2020​​ ημέρα​​ ΤΕΤΑΡΤΗ​​ και ώρα​​ 18:00​​ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην​​ 9η​​ Τακτική​​ Συνεδρίαση​​ του Δημοτικού Συμβουλίου, ​​ σύμφωνα με:
 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​​ και τα ​​ άρθρα ​​ 177 και 184 ​​ του N. 4635/19,
 • τις από​​ 11.03.2020 ​​ και​​ 30.03.2020​​ Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,​​ 
 • τις αριθ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους​​ του ΥΠΕΣ,
 • την αριθ.​​ 163/33282/29.05.2020​​ εγκύκλιο​​ του ΥΠΕΣ​​ «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»,​​ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 • Αιτήσεις-Ενημερώσεις​​ (Ενημέρωση από την εξωτερική συνεργάτιδα του Δικτύου της ΕΕΤΑΑ για τις προσκλήσεις του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κ.​​ Χατζηγεωργίου Γεωργίας, Μηχανικού​​ Περιβάλλοντος, σχετικά με την πρόσκληση υπ΄ αριθμ. 3383/​​ ΥΜΕΠΕΡΑΑ_05 ​​ με τίτλο «Δράση 14.6i.26.5.2 :​​ Δημιουργία Πράσινων​​ Σημείων και δικτύωση τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»).
 • Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης​​ μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και​​ του​​ Ερευνητικού​​ Ινστιτούτου​​ ​​ Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας​​ (Εισηγ. κ.​​ Καδόγλου Κ.)
 • Έγκριση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (απευθείας ανάθεση) για την «Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού», λόγω αποκλειστικότητας (Εισηγ. κ. ​​​​ Αραμπάτζή Ευθ.)

 • Συμπλήρωση της 66/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών, ύστερα από κλήρωση»​​ (Εισηγ. κ. ​​​​ Σούλτας Χ.)


 • Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020​​ (Εισηγ. κ.​​ Αραμπατζής Κ.)

 • Έγκριση μετεγκατάστασης του συστήματος καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης​​ (Εισηγ. κ.​​ Αραμπατζής Κ.)

 • Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης​​ Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020​​ του Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ (ισχύουν οι διατάξεις:​​ α)​​ παρ. 8 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως​​ αντικαταστάθηκε από​​ την παρ. 1.α του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019,​​ β)​​ παρ. 9 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1.β. του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019)​​ (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

 • Εισηγητική έκθεση για την προαιρετική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 34574/05-07-2018, τις οδηγίες της εγκυκλίου 44485/6.8.2019 και την με αριθ. 65270/19.11.2018 εγκύκλιο​​ του Υπουργείου Εσωτερικών​​ (Εισηγ. κ. ​​​​ Κιζιρίδης Γ.)

 • Επιλογή για την πρόσληψη υδρονομέων, έτους 2020​​ (Εισηγ. κ.​​ Κολγιώνης Δ.)
 • Έκτακτη χρηματοδότηση του Ν.Π.Δ.Δ ¨Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος¨ («Πολυκοινωνικό»)​​ (Εισηγ. κ.​​ Ποϊραζίδου Αλ.)
 • Εξόφληση μισθών εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση δημοτική επιχείρηση (ΔΕΠΕΑ)​​ (Εισηγ. κ.​​ Λαμπάκης Ευαγγ.)
 • Σύνδεση με αστική συγκοινωνία δημοτικού χώρου στάθμευσης (γηπέδου) με το Κέντρο​​ (Εισηγ. κ.​​ Λαμπάκης Ευαγγ.)
 • Επικαιροποίηση της αριθ. 608/2019 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης¨​​ ​​ (Εισηγ. κ.​​ Πρόεδρος του Δ.Σ.)


Σημειώνεται ότι,​​ η​​ Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί​​ κεκλεισμένων των θυρών,​​ σύμφωνα με την αριθμ. 163/33282/29.05.2020​​ εγκύκλιο του ΥΠΕΣ​​ «Ενημέρωση αναφορικά με τη​​ διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»,​​ και​​ με τις αναφερόμενες,​​ σε αυτήν,​​ υγειονομικές διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων (σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων).