ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ο ΚΑΡΕΝ ΑΒΟΓΙΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ UEFA B


Ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο μαθημάτων για το  πτυχίο UEFA B ο Κάρεν Αβογιάν  που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αρμενία .
Την επιμέλεια και τα μαθήματα υψηλού επιπέδου ανέλαβαν και  δίδαξαν οι Ισπανοί
Antonio Flores Lusano, στο κέντρο Xines Melendez και δεξιά ο Ruben Lezcano
Στον Β΄ κύκλο των μαθημάτων δίδαξε και ο επικεφαλής προπονητής της εθνικής ομάδας Footbal της Αρμενίας  Joaquín Caparrós .
Η συνέχεια για τον Κάρεν  Αβογιάν  είναι να παρακολουθήσει μαθήματα στην  Ισπανία και συγκεκριμένα στο clup της Σεβίλλης 
Joaquín Caparrós


Κοινή χρήση:  

Σχόλια