Δήμος Σουφλίου: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Α. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (20) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σουφλίου.
 Κάνετε τώρα ηλεκτρονικά την αίτηση εδώ 

Β. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων-Μαγειρισσών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου
 Κάνετε τώρα ηλεκτρονικά την αίτηση εδώ 
 Γ. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σουφλίου.
 Κάνετε τώρα ηλεκτρονικά την αίτηση εδώ 


Κοινή χρήση:  

Σχόλια