Α. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (20) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σουφλίου.
 Κάνετε τώρα ηλεκτρονικά την αίτηση εδώ 

Β. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων-Μαγειρισσών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου
 Κάνετε τώρα ηλεκτρονικά την αίτηση εδώ 
 Γ. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σουφλίου.
 Κάνετε τώρα ηλεκτρονικά την αίτηση εδώ