ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (κεκλεισμένων των θυρών) την 7η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημούτσης Αθανάσιος

Α/Α        ΘΕΜΑ
                Αιτήσεις – Ερωτήσεις – Ενημερώσεις 
1.           
Έγκριση Τροποποίησης ( 8η ) Τεχνικού Προγράμματος 2020
Εισηγητής: Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

2.           
Έγκριση (10ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020
Εισηγητής: κ. Πιστόλας Νικόλαος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

3.           
Αποδοχή Εγκατάστασης 8 (οκτώ) Συμβατικών Ποδηλάτων &  8 (οκτώ)  Ηλεκτρικών Ποδηλάτων  & Ορισμός Συγκεκριμένης Τοποθεσίας για  τη Δημιουργία Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στα πλαίσια του έργου " Green Urban Territories-Better Place to Live"  με ακρωνύμιο GUT_BPL  στα πλαίσια του προγράμματος " INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  2014-2020
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

4.           
Έγκριση  υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας  για το έργο    « Επισκευή- Συντήρηση και Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Σουφλίου»
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

5.           
Ανανέωσης Προγραμματικής Σύμβασης με  ΟΑΕΔ για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή  Σουφλίου
Εισηγητής : Δημούτσης Αθανάσιος – Πρόεδρος ΔΣ

6.           
Αποδοχή Όρων Χρηματοδότησης από το  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

7.           
Ορισμός  Υπολόγου Διαχειριστή και Υπευθύνου Λογαριασμού για το  Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

8.           
Έγκριση Ανάθεσης εργασιών βοηθών μαγείρων  κτιρίου Μαθ.Εστίας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου για την σχολική περίοδο 2020-2021
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

9.           
Έγκριση Ανάθεσης εργασιών καθαριότητας κτιρίου Μαθ.Εστίας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου για την σχολική περίοδο 2020-2021
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

10.         
Έγκριση δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου  για το Σύλλογο TAE KWON DO  (Φιλαθλητικός Όμιλος Σουφλίου )
Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών  – κ. Δαρούσης Δημήτριος

11.         
Έγκριση δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου στον Σύλλογο Αιμοδοτών Τυχερού,  στην αίθουσα του Πρώην Ραδιοφωνικού Σταθμού (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ)
Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών  – κ. Δαρούσης Δημήτριος

12.         
Έγκριση Παράτασης ή μη του συμφωνητικού μίσθωσης Δημοτικού Κυλικείου
Εισηγητής : Δημούτσης Αθανάσιος – Πρόεδρος ΔΣ
Αθλητικές Ειδήσεις από τη Θράκη