600.000 θα διατεθούν για την επισκευή & τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διδυμοτείχου, έπειτα από την ένταξη πράξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

Αθλητικές Ειδήσεις από τη Θράκη