Στο πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ του ΤΟΕΒ ΤΥΧΕΡΟΥ , συζητήθηκε το θέμα της δημοπράτησης της μελέτης του έργου Υπογειοποίησης του Αρδρευτικού Δικτύου Τυχερού , ύψους προϋπολογισμού  1.281.328,00 ευρώ. Το εν λόγω έργο , αγροτικού χαρακτήρα, αφορά τη μελέτη για την υπογειοποίηση του αρδρευτικού συστήματος του κάμπου Τυχερού , το οποίο περιλαμβάνει τα αγροκτήματα των περιοχών Τυχερού-Φυλακτού ,Θυμαριάς και Γεμιστής. Σημειώνεται ότι το παρόν έργο συμπεριλαμβάνει έκταση 30.000 στρεμμάτων  καλλιεργήσιμων και αρδρεύσιμων εν συνόλω.

Τα μέλη ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις εξελίξεις ως προς την πρόοδο αυτού και συγκεκριμένα για τη συγκρότηση της επιτροπής προς διενέργεια της διαδικασίας δημοπράτησης της μελέτης του. Η εξέλιξη αυτή , τονίστηκε , οτι σηματοδοτεί την ένταξη του ως άνω έργου σε φάση υλοποίησης.

Ιδιαίτερη μνεία , κατά τη συνεδρίαση , έγινε στην αρωγή και συμβολή των θεσμικών παραγόντων και φορέων της περιοχής , προκειμένου να φτάσει το έργο σε αυτό το σημείο.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε , εκδηλώθηκε ομόφωνα η επιθυμία να εκφραστούν οι ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Περιφερειάρχη κ. Μέτιο προσωπικά , για την άμεση ανταπόκριση του , ώστε να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την δημοπράτηση της μελέτης.

Επιπροσθέτως , θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν προς το πολιτικό γραφείου του Βουλευτού Έβρου κ.Αναστάσιου Δημοσχάκη και στο συνεργάτη αυτού και Μηχανικό κ. Στογιαννίδη Σταύρο για την καθοριστική συμβολή και έμπρακτη στήριξη τους.

Σύσσωμο το Δ.Σ εξέφρασε την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως το συνεργάτη του Οργανισμού κ. Καραμπεάζη Γιώργο για την συμβολή του και τις χρήσιμες τεχνικές του γνώσεις.

Στο τέλος της συζήτησης επί του θέματος , συμφωνήθηκε να ζητηθεί η αμέριστη βοήθεια και συμβολή όλων των θεσμικών παραγόντων του τόπου, για την υλοποίηση του επόμενου βήματος, που δεν είναι άλλο από την εξασφάλιση του απαιτούμενου χρηματικού ποσού για την υλοποίηση του καθ’ αυτού έργου ζωτικής σημασίας για την περιοχή.

Εκ του Δ.Σ ΤΟΕΒ ΤΥΧΕΡΟΥ