ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΠΟΣΗ

Λόγω των έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου υπέστησαν σημαντικές ζημιές, οι οποίες αποκαθίστανται. Για το λόγο αυτό και μέχρι να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού, παρακαλείσθε όπως μη χρησιμοποιείτε το νερό των δικτύων ύδρευσης για πόση.

Ειδήσεις από τη Θράκη