Ημερομηνία έναρξης και λήξης ποδοσφαιρικής περιόδου 2021-2022
 Περίοδοι Εγγραφών/Μετεγγραφών για Ερασιτεχνικά Σωματεία 
Περίοδοι Εγγραφών/Μετεγγραφών Επαγγελματικών Σωματείων (Π.Α.Ε.)
 Σας γνωρίζουμε παρακάτω αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. σχετικά με όλα τα αναφερόμενα στην επικεφαλίδα 
«Θέμα»: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 
 Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου 2021-2022 ορίστηκε η 01.07.2021 και ως ημερομηνία λήξης η 30.06.2022.
 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
 Θερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 08.2021 έως και 01.11.2021. 
 Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.2022 έως και 31.01.2022.

 tvthrakiotis-Αθλητικές Ειδήσεις από τη Θράκη