Η σχολική χρονιά 2021-2022 ξεκίνησε με αρτιότητα σε εκπαιδευτικό προσωπικό που εξασφάλισε την αρχική εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας και την προσδοκία ότι φέτος θα καλυφθούν τα κενά των μαθητών λόγω της διετούς, σχεδόν, τηλεκπαίδευσης. Στην πορεία, όμως, η  μετεγγραφή 2 μαθητών και η συρρίκνωση των μαθητών της Α’ Λυκείου σε 53 οδήγησε σε απόφαση συγχώνευσης των τμημάτων της Α’ Λυκείου σε 2, με αριθμό 27 και 26 μαθητών αντιστοίχως και αλυσιδωτές μετακινήσεις εκπαιδευτικών

Η  απόφαση συγχώνευσης των  τριών τμημάτων της Α’ Λυκείου  σε δύο τμήματα προκαλεί εύλογα την αγανάκτησή μαθητών, εκπαιδευτικών και τοπικής κοινωνίας καθώς:


1. Η συγκεκριμένη περίοδος με την πανδημία σε έξαρση καθιστά επικίνδυνο τον συνωστισμό 28 ατόμων (μαζί με τον καθηγητή), καθώς καμία σχολική αίθουσα δεν διασφαλίζει την επιθυμητή και νόμιμη τήρηση αποστάσεων.

2 Μετά από δύο σχεδόν έτη τηλεκπαίδευσης είναι επιβεβλημένη η εξασφάλιση συνθηκών που να επιτρέπουν την κάλυψη κενών, την γόνιμη ανταλλαγή ιδεών  και την συνεργατικότητα. Τμήματα 26 ή 27 ατόμων  δεν επιτρέπουν την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων.

3. Η ύπαρξη πολλών μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα συγκεκριμένα τμήματα, δικαιολογεί -ουσιαστικά και ηθικά-τον μικρότερο αριθμό μαθητών. Άλλωστε, η θέση του Λυκείου 500 μέτρα από τα σύνορα και η πολυπολιτισμικότητα των μαθητών(μουσουλμανική μειονότητα, ρομά) απαιτεί πρόσθετη στήριξη για να επιτευχθεί η συμπερίληψη και η εδραίωση συναισθημάτων ασφάλειας στους μαθητές με ιδιαιτερότητες.

4. Οι  αλλαγές στην κατανομή μαθημάτων θα δημιουργήσει αναίτια αναστάτωση στο πρόγραμμα, κατανομές εκ νέου μαθημάτων και αναστάτωση σε μαθητές και καθηγητές που ήδη ξεκίνησαν τα μαθήματα και τώρα πρέπει να αλλάξουν ή να φύγουν. Αυτό δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και κατανομή μαθημάτων πρώτης ειδικότητας σε καθηγητές με δεύτερη ανάθεση και συνακόλουθα συγκρίσεις με τους καθηγητές με τους οποίους ξεκίνησαν τα μαθήματα οι μαθητές και δέθηκαν συναισθηματικά, μετά από μήνες τηλεοπτικών επαφών.  Αν σε αυτό συνυπολογιστεί και η πίεση από την επερχόμενη τράπεζα θεμάτων και η αγωνία για την ύλη, τότε γίνεται αντιληπτό πόσο δυναμιτίζεται η κατάσταση στις τάξεις.

5. Η αγωνία των αναπληρωτών καθηγητών για την εργασιακή αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

6. Επιπλέον, η ανάθεση υπερωριών σε μόνιμους εκπαιδευτικούς του σχολείου, δεν αποτελεί λύση, όταν ο στόχος δεν είναι μόνο η παροχή γνώσεων αλλά και η παιδεία των μαθητών με εμπλοκή σε ποικίλες δράσεις. Η πληθώρα γραφειοκρατικών εργασιών, λόγω της έλλειψης γραμματειακής υποστήριξης των μικρών σχολείων, έχουν εξουθενώσει το περιορισμένο προσωπικό, που αποδυναμώνεται από μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε τρία ή περισσότερα σχολεία.


 Ο στόχος δεν είναι να «μπαλωθούν» τα κενά αλλά να επανδρωθούν τα σχολεία με εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

tvthrakiotis-Αθλητικές Ειδήσεις από τη Θράκη