Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Κεντρικού και Νοτίου Έβρου.
Ο οριστικός πίνακας κατάταξης προέκυψε μετά την έγκριση της υπερδέσμευσης της ανωτέρω πρόσκλησης από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 (αρ. πρωτ.4856/5-7-2019) δίνοντας στην  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.  την δυνατότητα ένταξης του συνόλου των πράξεων που έλαβαν θετική αξιολόγηση. Έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε  2.633.500,00€ (από 1.021.000,00€ που ήταν αρχικά).  Συμπερασματικά όλες οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν ως παραδεκτές εντάσσονται και συμβασιοποιούνται στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του Κεντρικού και Νοτίου Έβρου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της τοπικής στρατηγικής στην περιοχή παρέμβασης.
Σημειώνεται ότι ο οριστικός πίνακας κατάταξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. www.dimossin.gr και ακολουθεί η διαδικασία ένταξης των πράξεων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

Πρόκειται για τα εξής έργα/δράσεις που πρότειναν φορείς του Έβρου και θα λάβουν χρηματοδότηση:
-Ανακαίνιση χώρου πρώην δημοτικού σχολείου Κίρκης – ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 285.000 ευρώ
-Προμήθεια εξοπλισμού φιλαρμονικής Δήμου Σουφλίου 44.451 ευρώ
-Ανακατασκευή πρώην δημοτικού σχολείου στον οικισμό Κοίλα της δημοτικής ενότητας Φέρων 137.000 ευρώ
-Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Παλιό Σχολείο Αλωνίων – ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 232.371 ευρώ
Προμήθεια Παραδοσιακών Φορεσιών για το Ετήσιο ΠανελλήνιοΑντάμωμα Αρβανιτών στο Τυχερό – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΥΧΕΡΙΩΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΣΤΑ 24.176 ευρώ
-Προμήθεια υποδομής μικρής κλίμακας – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΡΚΗΣ 10.127 ευρώ
-Προμήθεια Εξοπλισμού και Φορεσιών – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ 25.302 ευρώ
-Προμήθεια εξοπλισμού υφιστάμενου μουσείου Σαρακατσάνικης παράδοσης – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 32.860 ευρώ
-Προμήθεια Παραδοσιακών Φορεσιών – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 40.052 ευρώ
-Διαμόρφωση – Ριζική ανακατασκευή – εξοπλισμόςσυμπληρωματικού χώρου μουσείου Σαρακατσάνικης Παράδοσης -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 40.606 ευρώ
-Σημεία Πρωτοβάθμιας Υγείας σε Απομακρυσμένους Οικισμούς – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 126.002 ευρώ
-Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Ιππικού Ομίλου  Αλεξ/πόλης – ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  66.440,40 ευρώ
-Παρεμβάσεις αστικού περιεχομένου στην πόλη Σουφλίου  600.000 ευρώ
-Προβολή-προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής Δήμου Σουφλίου 56.820 ευρώ
-Ανάπλαση κέντρου (πλατεία και οδός Νίκης) Τυχερού Δήμου Σουφλίου   580.000 ευρώ
-Μονοπάτια πολιτισμού στη Σαμοθράκη – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 55.889 ευρώ
-Τουριστική προβολή και εξυπηρέτηση επισκεπτών Σουφλίου και Περιφέρειας – ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 28.309 ευρώ
-Προμήθεια Φορεσιών και εξοπλισμού – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΕΡΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 35.692 ευρώ
-Δημιουργία Κέντρου Ανάδειξης, Έρευνας & Μελέτης Παραδοσιακής Υφαντουργικής Τέχνης – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 21.640 ευρώ
-Προμήθεια Εξοπλισμού για την προώθηση και αναβάθμιση του αθλήματος Σκάκι – ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΡΩΝ 6.309 ευρώ
-Προμήθεια Εξοπλισμού – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΕΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΥΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΧΕΙΡΟΥ 8.705 ευρώ
-Προμήθεια Εξοπλισμού – Γ.Σ. Η ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ 35.197 ευρώ
-Προμήθεια Παραδοσιακών Φορεσιών και Εξοπλισμού – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΡΩΝ  23.133 ευρώ
-Έκδοση δυο βιβλίων συλλόγου Ελληνική Πολεμική Αγωγή – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 16.471 & 11.529 ευρώ
-Πανελλήνιο αντάμωμα Αρβανιτών στο Τυχερό – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΥΧΕΡΙΩΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΣΤΑ 12.424 ευρώ
-Επιμορφωτική και πολιτιστική εκδήλωση ολιστικής προσέγγισηςστη Σαμοθράκη – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΥ ΖΗΝ» ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 4.533 ευρώ
-Διεξαγωγή Πολιτιστικών και Θεατρικών Εκδηλώσεων – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΡΩΝ 6.813 ευρώ
-Διοργάνωση 25ου & 26ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ ΠαραδοσιακώνΧορών και Τραγουδιού – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 16.416 ευρώ
-Αθλητικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Τυχερό – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ 17.911 ευρώ
-Διήμερο Πανθρακικό Φεστιβάλ Σκακιού – ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΡΩΝ 2.887 ευρώ
-3ο Βαλκανικό Τουρνουά Γυναικείου Ποδοσφαίρου – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΡΑΚΗΣ 12.230 ευρώ
-Διαγωνισμός Μεταξωτών Δημιουργιών – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΕΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΞΩΤΟΥΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΥΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΧΕΙΡΟΥ  5.580 ευρώ
-Πολιτιστικές εκδηλώσεις – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΕΡΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 9.396 ευρώ
-Γιορτή του κατσικιού – ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 17.357 ευρώ
Δεν εγκρίθηκαν
Οι προτάσεις που δεν θα λάβουν χρηματοδότηση καθώς δεν πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας:
-Προμήθεια Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικής χαράς στην περιοχή Αλώνια του Δήμου Σαμοθράκης
-Ανάπτυξη δικτύου πεζοπορικών διάδρομων Δήμου Αλεξανδρούπολης
-Ψηφιακό δίκτυο περιηγητικών και ποδηλατικών διαδρομών Σαμοθράκης – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ
– Τουριστική Προβολή Κεντρικού και Νοτίου Έβρου μέσω Ειδικών Μορφών Τουρισμού – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
-Προμήθεια μουσικών οργάνων και μικρής κλίμακας υποδομή – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
-Μουσικές Παραδόσεις της Σαμοθράκης από το χθες στο σήμερα -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ

-«Καινοτόμες δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης -ενημέρωσης – πληροφόρησης στην περιοχή παρέμβασηςCLLD/Leader της ΟΤΔ Δημοσυνεταιριστική Έβρος ΑΕ ΟΤΑ» -ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ

Επιμέλεια: panos Thrakiotis *Η αναδημοσίευση περιεχομένου του tvthrakiotis επιτρέπεται με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της πηγής. Ευχαριστούμε!