ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 
ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100
Παπαφλέσσα 8 Fax 2531022058 Τηλέφωνο:25310 33755
Κομοτηνη:09-08-2019ΠΡΟΣ: Το σωματεία Α κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2019-20

1) Στο πρωτάθλημα της ένωσης Α κατηγορία η πρόσληψη προπονητή με πτυχίο τουλάχιστον UEFA C και ταυτότητα τριετίας σε ισχύ είναι υποχρεωτική.
2)Ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και του σωματείου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού υποβάλλεται, υποχρεωτικά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙS, επίσημο δε αντίγραφο αυτού με το αποδεικτικό υποβολής, κατατίθεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του, στη ένωση. (Άρθρο 3 του κανονισμού προπονητών 2019)
3) Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή
Πριν την έναρξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου του πρωταθλήματος, θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Σ.Θ, τα δικαιολογητικά έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, προκειμένου έγκαιρα και πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, όλοι οι Προπονητές / Βοηθοί Προπονητές, να έχουν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή στην κατοχή τους.
Η ιδιότητα του Προπονητή (Προπονητής / Βοηθός Προπονητή), καταγράφεται στο Δελτίο Πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό πρόσληψής του.
4) Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή, ο οποίος δεν κατέχει το ως άνω δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σ’ αυτόν. (Άρθρο 10 του κανονισμού προπονητών 2019)
5) Σωματεία που δεν τηρούν τις διατάξεις του κανονισμού, παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστικά όργανα. Στους παραβάτες επιβάλλεται, κατ’ άρθρο 23 του Πειθαρχικού Κώδικα, χρηματικό πρόστιμο, Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών, εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα. 


Για περισσότερες πληροφορίες κ. ΚΟΜΝΗΝΟ ΜΠΟΖΗ τηλέφωνο 2531033755

 *Η αναδημοσίευση περιεχομένου του tvthrakiotis επιτρέπεται με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της πηγής. Ευχαριστούμε!