Οι χώρες της ΕΕ εγκαταλείπουν μόνο την Ελλάδα για να πολεμήσουν δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες στα σύνορα της Τουρκίας. 
Η Ελλάδα προσπαθεί να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Γιατί δεν στέλνονται στην Ελλάδα υποστηρικτές στρατιωτών και αστυνομικών; 
Αυτή η ροή προσφύγων επηρεάζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. 
"Η κ. Μέρκελ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποθέτουν ότι η Τουρκία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της" Ένα κακό αστείο !!!
Die EU-Staaten lassen Griechenland im Kampf mit zigtausenden Flüchtlingen an der türkischen Grenze allein. Griechenland versucht die EU-Aussengrenzen zu schützen. Das scheint aber die anderen EU-Mitgliedsstaaten nicht sonderlich zu interessieren. Wieso werden keine Soldaten und Polizisten zur Unterstützung nach Griechenland geschickt? Dieser Flüchtlingsstrom betrifft nicht nur Griechenland sondern ganz Europa. "Frau Merkel und die EU-Kommission gehen davon aus, dass die Türkei zu ihren Verpflichtungen stehe" Ein schlechter Witz!!!


Dirk Schimkat