Με βάση το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α Δ1α/Γ.Π. Οικ/15954/8.3.2020 Προσωρινή απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της Επικράτειας , σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους από 9.3.2020 έως και 22.03.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.