Απαγορεύει ο Ερντι στους μετανάστες να περάσουν από το Αιγαίο στην Ευρώπη.
1. Παραδοχή ότι είναι ο επίσημος διακινητής τους.
2. Καλό, να ξαποστάσουν λίγο οι λιμενικοί μας.
3. Καμία εμπιστοσύνη, κάτι ετοιμάζει το φίδι το κολοβό.