ΣΟΥΦΛΙ: Ο Δήμαρχος Σουφλίου ανακαλεί την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών με τους παρακάτω όρους

Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, με την υπ αριθμό 446/3121/22-04-2020 απόφαση, ανακαλεί την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, με τους παρακάτω όρους:

Ανακαλούμε την αριθ. 325/2484/17-03-2020 προηγούμενη απόφαση μας, περί αναστολής της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σουφλίου με τους παρακάτω όρους:
1. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες). Η συμμετοχή σε ποσοστό 50% θα γίνεται εναλλάξ.
2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
3. Απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.
Share:  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου