Κολυμπώντας τα ζώα, διασχίζουν την ευθυγράμμιση για τα βοσκοτόπια, στο Αινήσιο ΔΕΛΤΑ στις Φέρες.