ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29 η του μηνός
Ιουλίου έτους 2020 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).Α/Α
ΘΕΜΑ

Αιτήσεις – Ερωτήσεις – Ενημερώσεις 
1
Έγκριση Τροποποίησης ( 6η ) Τεχνικού Προγράμματος 2020
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 
2
Έγκριση (8ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020
Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
3
Αποχαρακτηρισμός Έκτασης Περιοχής ΣΟΥΦΛΙΟΥ( Εθνικό Πάρκο Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου)
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 
4
Έγκριση Καταστατικού Ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 
5
Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια    (Ν. 4071/2012)
Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών  – κ. Δαρούσης Δημήτριος 
6
Μεταφορά Έργου  Φιλόδημος στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης   με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ-ΘΥΜΑΡΙΑΣ»
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 
7
Εξέταση Αίτησης Παραίτησης Μισθωτή ( ΘΡΑΣΣΑ ) &  Εκ νέου Εκμίσθωση
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος
8
Έγκριση Εκμίσθωσης Ακινήτου στην Ταύρη
Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών  – κ. Δαρούσης Δημήτριος 
9
Παραχώρηση Χρήσης Χώρου στην  Λευκίμμη για  Πραγματοποίηση Εκδήλωσης
Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών  – κ. Δαρούσης Δημήτριος 
10
Περί της Σκοπιμότητας  Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο Σουφλίου. Έγκριση της Υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως η διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών  
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος
Zωντανή μετάδοση (live streaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την Ιστοσελίδα
www.tvthrakiotis.gr
Στη σελίδα αυτή, μπορείτε να παρακολουθείτε  συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την ώρα ακριβώς που πραγματοποιούνται.
Για να δείτε πότε είναι η επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση, επιλέξτε  Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου