Υπενθυμίζουμε σε όλους τους πτυχιούχους προπονητές ποδοσφαίρου, μέλη του Συνδέσμου μας που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ότι για να εργαστούν ή να συνεχίσουν να εργάζονται σε κάποια ομάδα, υποχρεούνται να αποκτήσουν, σε περίπτωση που δεν κατέχουν, ταυτότητα τριετούς διάρκειας ΕΠΟ με ισχύ έως και 31/12/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΠΣ ΈΒΡΟΥ , προκειμένου αυτή με τη σειρά της να τα διαβιβάσει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας ΕΠΟ
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή
  5. Φωτοτυπία πιστοποιητικού 
  6. Βεβαίωση ΕΠΟ παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων  (από την οικεία ΕΠΣ)
  7. Βεβαίωση μέλους από το  σύνδεσμο προπονητών Ν. Έβρου  
  8. Καταβολή παραβόλου 200€  (130€  εάν η έκδοση γίνει  από σήμερα  έως   31-12-2021)
  9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης 
Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στα γραφεία της Ένωσης, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστείλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg.

ΕΠΑΝΕΞΕTΑΣΕΙΣ ΟΥΕΦΑ C
Eνημερώνουμε τους συναδέλφους προπονητές  που έχουν πιστοποίηση ΟΥΕΦΑ C  και έχει εξαντληθεί η διετία επανεξέτασης, ότι οφείλουν έως 31-12-2020  να μεριμνήσουν για την επανεξέτασή τους. Οφείλουν  να  παρακολουθούν τις ανακοινώσεις  της ΕΠΟ για τη λειτουργία σχολών επανεξέτασης  ΟΥΕΦΑ C  και  να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη ΕΠΟ. Μετά την ημερομηνία αυτή ( 31-12-2020) θα τους αφαιρεθεί και η κτήση της πιστοποίησης.
Επιπλέον , όσοι  αυτούς έχουν παρακολουθήσει αναθεωρητική σχολή ταυτοτήτων ( έτους 2018) μπορούν  να εκδώσουν  προσωρινή ταυτότητα τριετούς διάρκειας ΕΠΟ  με ισχύ έως 31-12-2020.

Πληροφορίες / ενημέρωση:


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ  ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Έβρου σε  συνεργασία με την  ΕΠΣ  βρίσκεται σε  διαδικασία ενημέρωσης των σωματείων της  ΕΠΣ   Έβρου  για τους διπλωματούχους προπονητές μέλη του, κατά περιοχή με τα τυπικά του προσόντα (ταυτότητα ΕΠΟ , αναθεωρητική σχολή ταυτοτήτων κ.ά.).


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς!

ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Ε. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ 
- Ο -                                                     - Ο -
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


    ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΝΙΚΗΤΑΣΚοινή χρήση:  

Σχόλια