Η ανακοίνωση του συλλόγου:
Μετά την χθεσινή διαδικασία εκλογής ΔΣ σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο, ακολούθησε σήμερα η πρώτη συνεδρίαση των μελών και αποφασίστηκε η κατανομή των θέσεων όπως παρακάτω.

Πρόεδρος: Φεϊμης Ελευθέριος.
Αντιπρόεδρος: Πέννας Φλώρος
Γραμματέας: Κούκος Κωνσταντινος
Ταμιας: Δούρβας Νικόλαος
Γεν. Αρχηγος: Δάφλιος Παναγιώτης
Υπεύθυνος Ακαδημιών: Παυλούδης Νικόλαος
Μέλος : Κροντήρης Αντώνιος.
Μέλος : Παπάζογλου Παναγιώτης.
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη του συλλόγου που συμμετείχαν στην χθεσινή διαδικασία.