Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Ο αθλητισμός την  εποχή του Κορονοϊού. Πρόληψη και υποστήριξη  αθλητών και αθλητικών συλλόγων 


                     Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς. Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS-CοV-2 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού. Τα σταγονίδια μπορεί να καταλήξουν και σε κάποια επιφάνεια πλησίον του ατόμου που νοσεί και να αποτελέσουν δευτερογενή εστία μετάδοσης, για όσο διάστημα ο ιός παραμένει ενεργός, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας  (σχετ. Δ1/Γ.Π.οικ.28953/ 7-05-2020 έγγραφο Υπουργείου Υγείας).
                   Η  εξάπλωση του κορωνοϊού έχει πολύπτυχες και πολυεπίπεδες επιπτώσεις στον αθλητισμό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού καλούνται να δαιχειριστούν  νέα  και πρωτόγνωρα δεδομένα, με βασικό γνώμονα την διαφύλαξη της υγείας των αθλητών και αθλουμένων. Η καταπολέμηση του ιού  από την επιστημονική κοινότητα  τη δεδομένη στιγμή αποτελεί κυρίαρχο στόχο σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλωστε όπως αναφέρει ο αθλητικός ψυχολόγος Μάκης Χαμαλίδης. «Χρειάζεται να κάνουμε πολλή δουλειά για να αποδεχτούμε τη νέα πραγματικότητα. Μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη και για περίοδο πένθους, αποδεχόμενοι ότι δεν συμβαίνει αυτό που αναμέναμε και ότι πρέπει να επαναοριοθετήσουμε τη ζωή μας. Σ' αυτό το σημείο χρειαζόμαστε την αθλητική ευφυΐα και την εμπειρία για να βρούμε τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας»  (Euronews , 12/06/2020).
                 Η  έμφαση στην πρόληψη και τη θωράκιση της υγείας των αθλητών  είναι μία κρίσιμη παράμετρος την εποχή του κορονοϊού. Κανένας αθλούμενος, κανένα παιδί, κανένας νέος άνθρωπος, ο οποίος αθλείται μέσω του σωματειακού αθλητισμού δεν μπορεί να πάρει μέρος σε διοργάνωση, σε αθλητική δραστηριότητα, εάν δεν έχει περάσει έναν ελάχιστο ιατρικό έλεγχο. Η  κάρτα υγείας για όλες τις κατηγορίες και ηλικίες αθλούμενων είναι επιβεβλημένη. Η πολιτεία με την συνδρομή των ομοσπονδιών και της επιστημονικής κοινότητας έχει  ευθύνη  και καθήκον να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την λειτουργία ενός κεντρικά σχεδιασμένου, ανεπτυγμένου συστήματος πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και συστηματικής ιατρικής παρακολούθησης για όλους τους αθλητές και ειδικότερα των αθλουμένων παιδιών . Ένα σύστημα με επαρκή αριθμό Κέντρων Υγείας, πλήρως στελεχωμένων με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και σύγχρονο εξοπλισμό, που θα  μπορούν να συνδέονται με σχολεία, σχολές, αθλητικούς χώρους, έχοντας σε καθένα από αυτά ιατρεία, στελεχωμένα και κατάλληλα εξοπλισμένα που θα αντιμετωπίζουν ζητήματα πρόληψης - θεραπείας - αποκατάστασης. Ένα σύστημα πρόληψης,  που θα εξασφαλίζει την παρουσία ιατρού σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες και σχολικού ιατρού σε όλες τις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, η ποιότητα των προσφερόμενων  αθλητικών χώρων και η εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου που θα προστατεύει και θα προάγει την υγεία των αθλητών/ αθλουμένων δεν είναι πολυτέλεια αλλά προϋπόθεση για τη λειτουργία  και δραστηριότητα  αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων (φυσικό περιβάλλον, εγκαταστάσεις,  εξοπλισμός κτλ). 
                     Η  συστηματική απολύμανση των αθλητικών χώρων, η  αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και πρόληψης, βάσει των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι επιβεβλημένη για την  προστασία αθλητών, αθλουμένων, θεατών και εργαζομένων. Οι υπηρεσίες άσκησης και αναψυχής, τα αθλητικά κέντρα και τα αθλητικά σωματεία οφείλουν να επιδεικνύουν το  κοινωνικό τους περιεχόμενο. Φυσικά και ο στόχος ενός αθλητικού οργανισμού (π.χ. μίας αθλητικής ακαδημίας) θα πρέπει να είναι και τα έσοδα. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει να αποσκοπεί στην καλή υγεία και αναψυχή των συμμετεχόντων, στην εκμάθηση της τεχνικής και τακτικής του εκάστοτε αθλήματος, στην παρότρυνση για υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών κ.ά.
               Σε αυτόν τον αγώνα ας μείνουμε ενωμένοι, ας δουλέψουμε  με υψηλό αίσθημα ατομικής και κοινωνικής  ευθύνης, σαν ομάδα με σεβασμό και συνέπεια για την υγεία των αθλούμενων παιδιών, των ερασιτεχνών και επαγγελματιών αθλητών και του αθλούμενου  γενικού πληθυσμού της πατρίδας. 

                                                                            Παπαπαντελής Νικήτας,
                                                                           Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
                                    Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Προπονητών Ν.  Έβρου 

                                                    nikitpapa@yahoo.gr - https://blogs.sch.gr/nikitpapa/
Αθλητικές Ειδήσεις από τη Θράκη
Κοινή χρήση:  

Σχόλια