ΔΙΟΔΙΑ ΑΡΔΑΝΙΟΥ
Η διέλευση του σταθμού για τα ΙΧ ορίζεται στα 1,20, για τα δίκυκλα στα 0,80, ενώ για τα φορτηγά στα 3 €.

   

Ειδήσεις από τη Θράκη