Επίδομα 534 ευρώ: Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων προστίθενται στους
 δικαιούχους 

Ενημερώνουμε τους προπονητές του Συνδέσμου μας που τυχόν εμπίπτουν στα  παρακάτω: 

 Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων και Οικονομικών, επεκτείνεται το δίχτυ προστασίας  σε εργαζομένους ειδικών κατηγοριών που έχουν πληγεί από την πανδημία  του κορονοϊού. Ειδικότερα, ανοίγει ο δρόμος για χορήγηση αποζημίωσης ειδικού  σκοπού 534 ευρώ το αμέσως επόμενο διάστημα για καθέναν από τους  μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, στις ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων - δικαιούχων

Φορτοεκφορτωτές 

Ενεργά μέλη συνεταιρισμών εργαζομένων του ν. 4430/2016 που είναι  εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας  Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Προπονητές ποδοσφαίρου και μπάσκετ με άδεια άσκησης επαγγέλματος και  ενεργά μέλη σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού 

Δασεργάτες-Ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα που  προβλέπεται στη νομοθεσία για το 2020 

Λαχειοπώλες, μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών που πληρούν τις  προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα 

Αναβάτες αλόγων ιπποδρόμου 

Απασχολούμενοι που εργάζονται σε περισσότερους από έναν εργοδότη φυσικό πρόσωπο (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει Νομικό  Πρόσωπο, δεν αποτελούν κοινωνία και έχουν ημέρες ασφάλισης στον e ΕΦΚΑ κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2020 έως 31.12.2020 

Πωλητές υπαίθριου εμπορίου (πλην αδειούχων πωλητών λαϊκών αγορών  στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου) των οποίων η δραστηριότητα τελούσε σε  αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, εφόσον προσκομίσουν τη

βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας για το  2020 

Πωλητές του περιοδικού δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ» 

Απασχολούμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής  Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους 

Οι εργαζόμενοι των κατηγοριών που προαναφέρθηκαν είναι δικαιούχοι της  αποζημίωσης εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατά την περίοδο  Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, δεν έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική  επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για το ίδιο χρονικό διάστημα και δεν λαμβάνουν  αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία. 

Προϋπόθεση για τη λήψη της αποζημίωσης είναι η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο  ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των  εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), στην οποία οι δικαιούχοι  δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους  λογαριασμού. 

Η καταβολή της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί μετά τη διασταύρωση και τον  έλεγχο των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΠΣ  ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου  και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμοδίων φορέων. 

Με τιμή 

Για την ΕΕ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος Αλεξοπουλος Κων/νος

Ο Γ. Γραμματέας Παπαπαντελής Νικήτας


tvthrakiotis-Αθλητικές Ειδήσεις από τη Θράκη