Υπογράφηκε η σύμβαση με τον «Σιδέρη Αντώνιο Πολιτικό Μηχανικό-ΕΔΕ» και ξεκινά το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 820.000€ με Φ.Π.Α..
Με το έργο αυτό αποκαθίσταται ο ιστορικός μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου Σουφλίου, ο οποίος ανεγέρθηκε στα 1854.
Ο ναός είναι εμβληματικής σημασίας για την πόλη και την ανάπτυξή της, καθώς η ανέγερσή του ταυτίζεται με τη μετατροπή του Σουφλίου από μικρό αγροτικό οικισμό σε σημαντικό αστικό περιφερειακό κέντρο λόγω της οικονομίας του μεταξιού.
Ο ναός λειτουργεί σήμερα, αλλά παρουσιάζει σειρά προβλημάτων, τα οποία καθιστούν την άμεση αποκατάστασή του αναγκαία. Με το προτεινόμενο έργο δεν υλοποιούνται τροποποιήσεις στη μορφή και την αρχιτεκτονική ή την κατασκευή του ναού, αλλά τόσο αυτός όσο και τα περιεχόμενά του και ο περιβάλλων χώρος αποκαθίστανται ως έχουν με τις απαραίτητες συντηρήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις.
Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν αφορούν στο ναό, το κωδωνοστάσιο και τον περιβάλλοντα χώρο και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
- Εξωτερικές επιφανειακές αρμολογήσεις- και θεραπείες ρωγμών λιθοσωμάτων.
- Επιχρίσματα, επαλείψεις και χρωματισμούς επιφανειών με ειδική διαπραγμάτευση των διακόσμων.
- Επίστρωση τσιμεντοστρωμένου περιβάλλοντα χώρου με ορθογωνισμένες λιθόπλακες. .
- Αποκατάσταση – συντήρηση ξύλινων δαπέδων – κλιμάκων, εν μέρει με τους σκελετούς τους , όπου δει και πιθανώς εν μέρει του σκελετού της στέγης.
- Μερική ανακεράμωση – αντικατάσταση σανιδώματος - μόνωση στέγης.
- Αντικατάσταση οροφών πλάγιων κλιτών στους τρεις ορόφους και οι μονώσεις τους
- Συντήρηση στασιδιών –αναλογίων.
- Αντικατάσταση παραθύρων με σιδηρά ίδιας στη σημερινή μορφής με διπλά τζαμωτά.
- Εκτεταμένη συντήρηση- συμπλήρωση σύνθετων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων παραθύρων και των κιγκλιδωμάτων της περίφραξης
- Συντήρηση τέμπλου – των δύο επισκοπικών θρόνων – άμβωνα – προσκυνηταριών και κιβωρίου Αγίας Τράπεζας.
- Αποκατάσταση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και εξωτερικός φωτισμός του ναού και του περιβάλλοντα χώρου.
- Κινητές κατασκευές εξασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

Η ομάδα του αθλητικού ΙΝΤΕΡΝΕΤ παίζει μπάλα εδώ!